کاغذ سبز آذربایجان در نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی

کاغذ سبز آذربایجان در نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی

کارخانه تولید کاغذ از سنگ، کاغذ سبز آذربایجان در نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی حضور فعال و پررنگی داشت.

درباره نویسنده

greenpaper

بدون دیدگاه

گذاشتن دیدگاه