آرشیو

کاغذ سبز آذربایجان اولین واحددانش بنیان تولید کننده کاغذ سنگی کشور

با اعطای این گواهینامه از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به شرکت “تعاونی کاغذ سبز آذربایجان”  این شرکت تنها واحد دانش بنیان تولیدکننده کاغذ از سنگ در کشور شد.